Peijs pleit voor snelle invoer speekseltest

OOST-SOUBURG - Volgens Peijs gebeuren er jaarlijks nog teveel ongelukken door toedoen van bestuurders onder invloed van drugs. Een speekseltest met bijbehorende straf of boete kan dat verminderen, zegt ze.
In België worden er al regelmatig controles met speekseltesten uitgevoerd. Volgens Peijs neemt daardoor het aantal ongelukken af.
Voorlichtingscampagne Peijs doet de uitspraak over de test naar aanleiding van de voorlichtingscampagne Don´t Blow and Drive. Die campagne vorig jaar moest coffeeshopbezoekers in Zeeland wijzen op de gevaren van rijden onder invloed van drugs. Volgens Peijs is het goed dat door de campagne 91 procent van de bezoekers weet dat het gevaarlijk is om onder invloed van drugs achter het stuur te kruipen. Maar staat of valt de campagne met de mogelijkheid tot handhaving. De test samen met boetes of gevangenisstraf bij overtreding is een goed middel. zegt ze
Het ROVZ pleitte al eerder, in 2008, voor snelle invoering van de speekseltest in Zeeland.