Waterschap: beter beheer oppervlaktewater

MIDDELBURG - Dat kan door het aanleggen van stuwen en het verbreden van sloten en vaarten. In periodes van droogte kan dit water dan gebruikt worden door boeren om hun land te beregenen. Mark van Leijden sprak met Denis Steyaert van het waterschap
Investeringen De komende vijf jaar heeft het waterschap hiervoor bijna 200 miljoen euro gereserveerd. Ruim 150 miljoen euro wordt de komende jaren besteed aan kustversterking en ruim 30 miljoen wordt door het waterschap uitgegeven aan aanleg en onderhoud van wegen en fietspaden.