Leerlingen Ostrea Lyceum makkelijker bekeurd

GOES - Buurtbewoners hebben bij brandgangen achter hun huizen bordjes verboden toegang voor onbevoegden opgehangen.
Bonnen Daardoor kunnen stadswachten en politie direct bonnen uitdelen aan jongeren die daar rommel op de grond gooien, of zelfs schuurdeuren bekrassen of bekladden.
Overlast De afgelopen maanden nam de overlast toe. Scholieren die in de schoolpauze de supermarkt bezochten, gooiden hun rommel in de brandgangen. Er werden zelfs schuurdeuren en buitenverlichting vernield, en menselijke uitwerpselen op schuttingen en schuurdeuren gesmeerd. De bewoners hadden er zo schoongenoeg van dat de situatie dreigde te escaleren.
Maatregelen Nadat Buurtbelangen Goes-Zuid de problematiek besprak met de schoolleiding zijn er maatregelen genomen. Ouders van leerlingen kregen een brief thuis, leerlingen werd tijdens lessen maatschappijleer gewezen op hun verantwoordelijkheid, er kwamen verbodsbordjes en er werd met bekeuringen gedreigd. De overlast is in eerste instantie afgenomen. Eind juni volgt er opnieuw overleg tussen Buurtbelangen en de schoolleiding.