Verontreiniging Westerschelde ongevaarlijk

MIDDELBURG - Rijkswaterstaat heeft weliswaar hogere waarden gemeten dan normaal voor de Westerschelde, maar die blijven binnen de wettelijke normen. De aanwezige stank op sommige plekken waar het geloosde rioolwater zich ophoopt, hoort bij het rottingsproces.
Lek Afgelopen weekend lekte er 100 miljoen liter ongezuiverd rioolwater de Westerschelde in door een breuk in een rioolleiding bij Bath. Het lek is inmiddels gerepareerd.