Ondernemend Vlissingen zet in op binnenstad

VLISSINGEN - Dat is een fonds waarin ondernemers verplicht geld storten en waaruit verbeteringen in het centrum van de stad kunnen worden bekostigd. Onderzoek moet uitwijzen of zo'n fonds haalbaar is.
Vernieuwing Verder wordt overwogen om het huidige Centrummanagement, dat is ingesteld voor een betere leefbaarheid en economische kwaliteit van de binnenstad, te vervangen door een nieuwe organisatie van de ondernemers.