Campagne moet verstopt riool voorkomen

MIDDELBURG - Daarnaast wordt de boodschap ook op stickers in zowel het Nederlands als Duits verspreid. Vochtige toiletdoekjes en andere dingen die niet in het riool thuishoren, verstoppen de gemalen. In de zomer moet de storingsdienst dagelijks verstopte pompen weer draaiende krijgen.
Oplossen Per week halen waterschapsmedewerkers duizend liter vuil uit de pompen. Vochtige doekjes, tampons en maandverband zijn de grootste boosdoeners. Deze lossen niet op. Willem Ginjaar van het waterschap Scheldestromen: