Onduidelijkheid over EHEC in Zeeland

GOES - Goes is een van de twaalf geselecteerde ziekenhuislaboratoria die de bacterie opspoort. De woordvoerder kon niet zeggen of die twee personen ook in Zeeland worden verpleegd.
MRSA Wanneer patiënten hier zouden worden opgenomen, gelden dezelfde maatregelen als bij een besmetting met de ziekenhuisbacterie MRSA. Dan worden extra hygiëne maatregelen genomen en is er verpleging in isolatie.