Veel eikenprocessierupsen op Grevelingendam

OOST-SOUBURG - Met borden en pamfletten worden mensen gewaarschuwd de rups te mijden, want bij aanraking kunnen de brandharen vervelende bijwerkingen veroorzaken aan de luchtwegen en de huid. Nico van den Berge ging naar de Grevelingendam om rupsen te spotten
Droog Door het droge en warme voorjaar is het aantal eikenprocessierupsen dit jaar veel groter dan andere jaren.