"Braakman en Appelzak alternatief voor Hedwige"

OOST - SOUBURG - Onderzoekers van dat instituut hebben in opdracht van het kabinet gezocht naar alternatieven voor het onder water zetten van de Hedwigepolder.
Deltares In het rapport geeft Deltares ook tussen de 180 en 270 hectare buitendijkse alternatieven.
Vlaanderen Staatssecretaris Bleker heeft vorige week overleg gehad met Vlaanderen over de bevindingen van Deltares. Ook is er overleg met de Europese Unie.
Besluit Waarschijnlijk neemt het kabinet deze maand een definitief besluit over de toekomst van de Hedwigepolder.