'Pleziervaart moet goed voorbereid op pad in drukte'

MIDDELBURG - Bovendien zorgt de droogte ervoor dat er meer beroepsvaart is, doordat ladingen over meer schepen zijn verdeeld, omdat schepen minder diep kunnen liggen. Wachttijden bij sluizen kunnen daardoor ook langer zijn, volgens Rijkswaterstaat.
Via internet is volgens Rijkswaterstaat meer informatie te vinden over goede voorbereiding door de pleziervaart.