Restauratie Fort Ellewoutsdijk is klaar

ELLEWOUTSDIJK - Het afgelopen halfjaar heeft Natuurmonumenten het fort aan de oever van de Westerschelde opgeknapt. Dat kon door subsidies van onder meer het Rijk, de provincie en door giften van bedrijven.
Volgens Natuurmonumenten is het Fort in Ellewoutsdijk na de heropening elke dag geopend voor bezoekers. Er zullen ook culturele activiteiten worden gehouden. Daarvoor wordt samengewerkt met de Culturele Raad Borsele.