Vogelbescherming naar rechter voor snelle ontpoldering

OOST-SOUBURG - De organisatie is bang dat de natuur onherstelbaar beschadigt als er niet snel ontpolderd wordt. Het is de eerste keer, dat de burgerrechter gevraagd wordt een oordeel te vellen over nalatigheid van de Nederlandse overheid bij natuurbescherming.
Interview Elias Den Hollander vroeg Ben Benneman van de Vogelbescherming waarom de vogelbescherming niet kan wachten op een alternatief: