Gedeputeerde onder vuur om Jeugdzorg

MIDDELBURG - Dat ontslag volgde op een conflict over de benoeming van een nieuwe directeur. Voor die functie was een kandidaat, maar Van Heukelom vertelde aan Provinciale Staten dat hij niet wist wie dat was. Uit een verslag van een bijeenkomst waar Van Heukelom bij was, blijkt dat de naam wel bekend was, zegt de ontslagen voorzitter van de Raad van Toezicht.
Doodzonde Als het waar is dat de informatie die Van Heukelom aan Provinciale Staten heeft gegeven onvolledig en onjuist was, is dat een politieke doodzonde, zegt Ger van Unen van de SP. Van Heukelom zelf wil niet reageren op de kwestie omdat de zaak onder de rechter is. Eind juni praten Provinciale Staten verder over deze kwestie.