Pleidooi voor grotere scholen in krimpregio

DEN HAAG - Volgens de wet kan een school blijven voortbestaan met minimaal 23 leerlingen.
Minimum Bestuurder Anko van Hoepen van de Alpha Scholengroep uit Zuid-Beveland pleitte in Den Haag voor een minimum van 40 leerlingen om goed onderwijs kunnen bieden.
Ook gemeentebestuurders uit Noord-Nederland toonden zich in de Tweede Kamer voorstander van grotere scholen.