Bouw getijdencentrales Oosterschelde mag

MIDDELBURG - Twee bedrijven willen in de kering een centrale bouwen die energie uit het getij haalt. Oosterschelde Tidal Power doet sinds 2008 proeven met getijdenenergie in de Afsluitdijk bij het IJsselmeer. Wanneer de bouw van de centrale in de Oosterscheldekering kan starten is nog niet bekend. De financiering van het project is nog niet rond.
Financiering Ook het bedrijf Ecofys heeft toestemming om een getijdencentrale in de kering aan te leggen. Tot nu toe wacht ook dat bedrijf op de nodige financiën om de centrale te kunnen bouwen.
Stroomopwekking De afgelopen jaren zijn diverse initiatieven rond stroomopwekking uit het getij gestart. Zo stortte energiebedrijf Delta zich op een project in de Brouwersdam en de Grevelingendam. Door onvoldoende subsidies heeft Delta de proef met getijdenenergie in de Grevelingendam inmiddels gestaakt. Een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden in de Brouwersdam loopt nog.
Getijdenenergie De manier waarop stroom in een getijdencentrale wordt opgewekt heeft veel weg van hoe windmolens dat doen. Alleen de hoeveelheid stroom die uit getij kan worden gehaald is minder dan bij windmolens.