Extra geld van het Rijk voor verbetering wegen

DEN HAAG - Het ministerie van Infrastructuur en Mobiliteit heeft die wegen opgenomen in de meerjarenbegroting die tot 2020 loopt. Daarin schrijft het ministerie ook dat het goederenvervoer per spoor belangrijk is voor ontwikkeling van de Zeeuwse havens.
Daarom gaat het ministerie nauw overleggen met België om het Zeeuwse spoor direct te verbinden met België via een bocht bij Bergen op Zoom.