GroenLinks: snel opheldering Hedwigepolder

MIDDELBURG - Bleker zou de 150 hectare grond in de buurt van Ritthem die is bedoeld als natuurcompensatie voor de Westerschelde Container Terminal willen gebruiken om te voorkomen dat de Hedwigepolder ontpolderd wordt.
Onbehoorlijk GroenLinks noemt dit idee onbehoorlijk ten opzichte van de provincie Zeeland. De partij vindt dat het dagelijks provinciebestuur er bij de staatssecretaris op aandringt om snel duidelijkheid te geven over de Hedwigepolder.