Kabinet heeft oplossing voor Hedwige

DEN HAAG - Het alternatief is de oplossing van het kabinet om de Hedwigepolder te sparen. Medio 2016 wordt bekeken of dat goed uitpakt. Daarna wordt gezocht naar kleine gebieden om volledig aan de eisen van het natuurherstel in de Westerschelde te voldoen.
WCT De provincie en het Rijk gaan zich uitsloven om er voor te zorgen dat de WCT toch een optie blijft. Dat leek even onzeker omdat de de twee polders bij Ritthem eigendom zijn van Zeeland Seaports en bedoeld waren als natuurcompensatie voor de WCT.
Vlaanderen en Europa Als het Rijk garandeert dat de WCT niet geblokkeerd wordt, gaat Zeeland Seaports akkoord met het plan van het kabinet. Ook Vlaanderen en de Europese Commissie zijn bereid om naar het plan te kijken. Europa eist wel dat het plan wetenschappelijk wordt onderbouwd.
Bezoek Staatssecretaris Henk Bleker brengt maandag van 11 tot 15 uur een bezoek aan de Hedwigepolder. Dan zal hij een toelichting geven aan betrokkenen en bewoners op het kabinetsbesluit om de Hedwigepolder te sparen. Het bezoek begint in cafe Het Verdronken Land bij Nieuw Namen. Ook staat er een boottocht over de Westerschelde op het programma.