Vogelbescherming naar de rechter om ontpoldering

ZEIST - De Vogelbescherming vindt het plan dat staatssecretaris Henk Bleker vrijdag heeft gepresenteerd geen goed alternatief.
Voor natuurherstel is volgens de Vogelbescherming uitbreiding van het getijdengebied door ontpoldering noodzakelijk.