Zeeland Seaports: WCT nu stap dichterbij

OOST-SOUBURG - Het kabinet heeft twee polders bij Ritthem aangewezen als natuurcompensatie, in plaats van de Hedwigepolder. Deze twee polders zijn nu nog eigendom van Zeeland Seaports. Dit bedrijf is alleen van plan de gronden af te staan als de landelijke overheid kan garanderen dat de Westerschelde ContainerTerminal wordt aangelegd.
Staatssecretaris Henk Bleker heeft toegezegd dat Zeeland hulp krijgt bij het ontwikkelen van de containerhaven.