Bleker: 'We zijn er nog niet'

NIEUW-NAMEN - Volgens de staatssecretaris is "de veilige haven in zicht, maar moeten we deze nog behoedzaam in laveren".
Alternatief Vrijdag werd het alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder bekend: er komt nieuwe natuur in de Westerschelde, en twee polders bij Ritthem worden onder water gezet. Onduidelijk is nog of Vlaanderen en de Europese Commissie akkoord gaan.
Kritiek In Vlaanderen neemt de kritiek toe op het schenden van de afspraken over de ontpoldering. Oud-minister Wivina DeMeester die destijds bij de onderhandelingen betrokken was, spreekt er schande van.

Interview Karla Peijs

Interview burgemeester Jan-Frans Mulder