Eerste stuw geplaatst bij landbouwgebied Paal

KLOOSTERZANDE - In twee andere polders in Zeeuws-Vlaanderen doen boeren dat al langer. Die stuwen worden geplaatst door het waterschap Scheldestromen en landbouworganisatie ZLTO. Door middel van die stuwen kunnen boeren schade voorkomen doordat sloten droog staan.
Schuiven Volgens het waterschap kunnen boeren door zelf de schuiven te bedienen, ook de groei van gewassen beïnvloeden.