Vogelbescherming dagvaardt Staat om ontpoldering

OOST-SOUBURG - De Vogelbescherming eist dat Nederland zich houdt aan de afspraken voor natuurcompensatie zoals die zijn vastgelegd in internationale verdragen en dat de uitvoering uiterlijk in december 2014 rond is.
Dwangsom De Vogelbescherming wil dat een dwangsom van 3.000 euro per dag wordt opgelegd voor iedere dag dat de Nederlandse staat in gebreke blijft.
Staatssecretaris Bleker ziet de zaak met vertrouwen tegemoet.