Haven Antwerpen wil praten, maar houdt vast aan afspraken

ANTWERPEN - Het idee voor een Westerscheldeconferentie is afkomstig van Commissaris van de Koningin Karla Peijs. Zij wil samen met de Europese Commissie, Vlaanderen, Nederland en Zeeland gaan praten over een nieuwe visie voor de Westerschelde. Zo wil ze in de toekomst problemen over het uitdiepen van de vaargeul en ontpoldering voorkomen.
Merkwaardig Van Peel noemde het idee in eerste instantie wel merkwaardig. Volgens hem is er nog niet zolang geleden zo’n conferentie geweest die heeft geresulteerd in de Scheldeverdragen. Daarin hebben Nederland en Vlaanderen afspraken gemaakt over de derde verdieping van de Westerschelde en ontpoldering.
Populisme De havenwethouder van Antwerpen vindt wel dat Nederlandse standpunten over ontpoldering neigen naar populisme. Hij vindt dat Antwerpen ten onrechte de zwartepiet krijgt toegespeeld over ontpoldering. Volgens hem is het verdrag over natuurcompensatie op nadrukkelijk verzoek van Nederland tot stand gekomen. Pas toen daar veel protest tegen kwam, ging de regering krampachtig op zoek naar een oplossing.
Het verwijt dat Antwerpen de lusten van een diepere vaargeul krijgt en dat Zeeland wordt opgescheept met de lasten wijst Van Peel van de hand. Volgens hem profiteert ook Nederland van de diepere vaargeul.
Hedwigepolder De haven van Antwerpen is bereid om te praten over alternatieven voor het onder water zetten van de Hedwigepolder. Maar dan moeten die plannen wel goedgekeurd worden door de Europese Commissie en door natuurorganisaties. Europa bestudeert de Nederlandse plannen nog. De Vogelbescherming is al naar de rechter gestapt om het kabinetsbesluit aan te vechten.