Verkoop clubgebouw moet VCV lucht geven

VLISSINGEN - Kouman heeft het plan om het gebouw te verkopen voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering en dit werd unaniem goedgekeurd. Wie de koper is en om hoeveel geld het gaat wil Kouman niet zeggen. Hij doet ook geen uitspraken over hoe hoog de schuld nu is. Volgende maand is waarschijnlijk weer een ledenvergadering waarin meer duidelijk wordt.
Henk Kouman gaf aan dat het volgens hem zeker is dat het noodlijdende VC Vlissingen de lopende competitie af kan maken.