Boer niet blij met glastuinbouw in Lewedorp

Als de plannen doorgaan, moet hij zijn 32 hectare grond verkopen, en ook vreest hij dat hij zijn minicamping van nog geen jaar oud moet opdoeken.
Als dat gebeurt dient Dekker een schadeclaim in. De provincie wil de glastuinbouw uitbreiden om de werkgelegenheid in Zeeland veilig te stellen.
Dat betekent dat een groot aantal boerenbedrijven grond moet afstaan.