Inzet Van der Doef voor extra rampgeld

Dat bleek op de jaarvergadering van de Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging.
Met oud-minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken zijn indertijd afspraken gemaakt over het geld. In totaal zou er 110 miljoen gulden extra komen voor de rampenbestrijding.
Het huidige kabinet wil van die afspraken niets weten. Namens de Nederlandse gemeenten eist Van der Doef dat het geld er toch komt.