"Knowhow technici Borssele gebruiken"

Dat vindt de statenfractie van GroenLinks/Delta Anders.
De statenfractie denkt het zogenoemde 'expertise-centrum sluiting kerncentrales' in te zetten bij het vergroten van de nucleaire veiligheid in met name Rusland en Oekraïne. De kerncentrale in Borssele gaat in 2004 dicht.
Op deze manier wordt voorkomen dat kennis en knowhow verloren gaan.