Kans op smaadzaak tegen Bløf

Vorige week won Hofmann de door Bløf aangespannen rechtszaak.
Bløf verdenkt het bureau van gesjoemel met betalingen en rekeningen. De popgroep zou daardoor 16.000 gulden aan inkomsten hebben misgelopen.
De rechter bepaalde vorige week anders. Het boekingsbureau is van mening dat de Volgens de advocaat van Hofmann, Van Mierlo, ligt het voor de hand dat haar cliënt een rectificatie eist.
Ook is het mogelijk dat, door de negatieve publiciteit rondom de zaak, er sprake is van gederfde inkomsten voor het boekingsbureau. Die zouden dan op Bløf verhaald kunnen worden.
Of de smaadzaak er daadwerkelijk komt, is volgens Van Mierlo nog niet zeker. Het is volgens de advocaat moeilijk vast te stellen en te bewijzen hoe groot de schade is die het boekingskantoor heeft geleden.