Hoop voor Zeeuws slachtoffer Bijlmerramp

Volgens de Amerikaanse professor Nicolson is Van Maurik waarschijnlijk besmet met mycoplasma.
De besmetting, die hij mogelijk heeft opgelopen in de hangar waar wrakstukken van het neergestorte El Al-toestel lagen, is te behandelen. Mycoplasma is een genetisch gemanipuleerde bacterie die mogelijk vrij is gekomen uit de lading van het El Al-toestel.
De bacterie zorgt ervoor dat mensen zich erg ziek voelen. Ruim drie jaar geleden begon kreeg Van Maurik de eerste ziekteverschijnselen.
Met zijn problemen kan Van Maurik, net als de andere Bijlmerslachtoffers, bijna nergens terecht. Het AMC in Amsterdam heeft hem laten weten niets te kunnen en willen doen.
Ook van de Nederlandse overheid verwacht Van Maurik niets. Over twee weken weet hij meer.
Dan krijgt Van Maurik de uitslag van het bloedonderzoek. in de regio.
800 mense De bacterie zorgt ervoor dat mensen zich erg ziek voelen. Ruim drie jaar geleden kreeg Van Maurik de eerste ziekteverschijnselen.
Met zijn problemen kan Van Maurik, net als de andere Bijlmerslachtoffers, bijna nergens terecht. Het AMC in Amsterdam heeft hem laten weten niets te kunnen en willen doen.
Ook van de Nederlandse overheid verwacht Van Maurik niets. Over twee weken weet hij meer.
Dan krijgt Van Maurik de uitslag van het bloedonderzoek.