Dode ganzen op akker Sint-Annaland

Er bestaat een sterk vermoeden dat de 31 brandganzen, zes rotganzen en een smient door gif zijn gedood.
Volgens de jachtopziener is het noodzakelijk dat alle dode vogels snel worden opgeruimd. Het is mogelijk dat in de omgeving nog meer kadavers liggen.
Enkele overschotten waren al aangevreten door waarschijnlijk kiekendieven of buizerds, die op hun beurt mogelijk ook weer het gif binnen hebben gekregen. De gevonden vogels lagen in een strook van 300 meter bij anderhalve kilometer.
De jachtopziener denkt daarom, dat de ganzen tijdens hun vlucht zijn gestorven.