Kwijtschelden kost gemeenschap geld

Het volledige bedrag wordt namelijk direct doorberekend aan alle mensen die niet voor die kwijtschelding in aanmerking komen.
Dat werd woensdag duidelijk tijdens een informatiebijeenkomst van het waterschap. De komende drie jaar loopt het totale bedrag aan kwijtscheldingen op tot meer dan een miljoen gulden.