Pechiney Nederland kent winstdaling

Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door waarderingsverschillen van de deelneming van PNL in het moederbedrijf.
De omzet nam met 10 procent toe tot 522,4 miljoen gulden. Het exploitatieresultaat bedroeg vorig jaar 48,1 miljoen gulden tegenover 51,9 miljoen in het jaar daarvoor.
Algemeen directeur De Back is tevreden over het exploitatieresultaat. Volgens hem kan Pechiney Nederland, na het volledig uitvoeren van lopende verbeteringsprogramma's, ook onder minder gunstige marktomstandigheden een goed resultaat behalen.