Paasmand voor stille baggeraars

Geprikt door zonnestralen kregen de werklieden een paasmand cadeau van de omwonenden van de vesten.
De baggeraars kregen het presentje omdat ze zo weinig overlast veroorzaken, zo verklaarde een van de omwonenden. Voordat de werkzaamheden begonnen, hadden de bewoners er weinig vertouwen in.
Maar van echte overlast door de baggeraars is dus nooit sprake geweest.