Minder hardrijders op Walcheren

Volgens de politie Walcheren komt de afname van de snelheidsovertredingen vooral doordat de meeste automobilisten zo langzamerhand weten waar de controlekasten staan.
De politie is sinds oktober bezig met een project om de snelheid op een aantal plekken op Walcheren te beperken. Sindsdien zijn er circa 30.000 automobilisten gecontroleerd.
Veel daarvan hielden zich aan de maximumsnelheid. Leo Kuijl van de politie Walcheren spreekt van een groot succes.
Kuijl verwacht overigens dat het aantal snelheidsovertreders weer fors zal toenemen zodra het toeristenseizoen begint, omdat veel toeristen niet weten waar de controlekasten staan.