Twijfel FNV over Tweede Maasvlakte

Volgens de bond komt de aanleg daarvan pas in beeld als alle andere oplossingen voor het ruimteprobleem in de Rotterdamse haven uitgebreid zijn onderzocht.
Die andere opties zijn het beter benutten van de ruimte in de Rotterdamse haven, de aanleg van een Tweede Maasvlakte voor de kust en uitbreiden naar bijvoorbeeld Vlissingen of Terneuzen. De FNV betreurt het dat er nog weinig bekend is over werkgelegenheidseffecten van de andere opties.
Bovendien is het volgens de vakbond onduidelijk hoeveel ruimte Rotterdam Mainport de komende 20 jaar nodig heeft.