Delta op de vingers getikt

Dat vindt de statenfractie van GroenLinks/Delta Anders.
De fractie heeft naar aanleiding van het bouwproject De Hoven van Axel vragen gesteld aan het dagelijks provinciebestuur van Zeeland. In Axel wordt energie en water bespaard door gebruik van zonnepanelen, warmtepompen en een tweede, zogeheten grijs watercircuit.
Volgens GroenLinks/Delta Anders was energiebedrijf Delta niet bereid die alternatieve systemen tegen acceptabele kosten aan de bewoners aan te bieden. Daarom wordt het water- en energiesysteem geëxploiteerd door de woningbouwcorporatie.
De politieke partij vindt dat niet goed. De fractie wil dat de provincie bemiddelt, zodat Delta in de toekomst wel meewerkt aan de aanleg van alternatieve energie- en waterbronnen in woonwijken.