Actie Greenpeace lijkt tevergeefs

Jorritsma nam bij haar ministerie in Den Haag 7000 handtekeningen in ontvangst van bezorgde Zeeuwen.
Zij zijn van mening, net als milieuorganisatie Greenpeace, dat de opslag van hoogradioactieve splijtstofstaven in Borssele niet veilig en ook niet nodig is. Volgens GroenLinks/Delta Anders was energiebedrijf Delta niet bereid die alternatieve systemen tegen acceptabele kosten aan de bewoners aan te bieden.
Daarom wordt het water- en energiesysteem geëxploiteerd door de woningbouwcorporatie. De politieke partij vindt dat niet goed.
De fractie wil dat de provincie bemiddelt, zodat Delta in de toekomst wel meewerkt aan de aanleg van alternatieve energie- en waterbronnen in woonwijken.