GroenLinks: hulp provincie voor Kosovo

Woensdag deed Van Kollem daarvoor een beroep op zijn medebestuurders tijdens de eerste vergadering van het nieuwe provinciebestuur.
Binnenkort komt het onderwerp op de provinciale agenda. Fractievoorzitter Stoffels van de Partij voor Zeeland gaf een voorzet.
Hij vroeg alle Statenleden honderdvijftig gulden over te maken en daarbovenop voor iedere Zeeuw vijftig cent.