Steunbetuigingen voor cokeswerknemers

De handtekeningen zijn bedoeld als steuntje in de rug voor de 280 cokeswerknemers die worden ontslagen, omdat de fabriek in Sluiskil dichtgaat.
Zuster Wivina heeft de handtekeningen verzameld tijdens het paasweekend in de rooms-katholieke en hervormde kerken in de Kanaalzone. De landelijke staking die dinsdag 9 februari op de agenda stond, is na het principeakkoord van de baan.
Een eerder staking voor een betere CAO in het Zeeuwse onderwijs, 20 januari, bracht zo'n 1600 werknemers op de been. Behalve de handtekeningen had zuster Wivina voor de werknemers de aanbieding dat de parochies in de Kanaalzone een spreekuur openen.
In het spreekuur kunnen werknemers van de cokesfabriek of hun familieleden bijgestaan worden als ze in psychische nood verkeren.