Gemeenteambtenaren naar actiedag Rotterdam

De ambtenaren eisen viereneenhalf procent meer loon.
De werkgevers bieden tweeëneenhalf procent. De ambtenaren hebben voor de actiedag vrij gekregen van hun werkgever, of er een vrije dag voor opgenomen.
In totaal demonstreren in Rotterdam ruim vierduizend ambtenaren. Als de actie niet tot een CAO leidt, komen er kantinebijeenkomsten en andere acties.