Nieuw onderzoek naar gevolgen tunnel

Het onderzoek dat het Nederlands Economisch Instituut anderhalf jaar geleden heeft gedaan naar de effecten van de tunnel op Zeeuws-Vlaanderen, is niet duidelijk genoeg voor Terneuzen.
Het onderzoek gaat zo'n 270.000 gulden kosten en wordt betaald uit leges-opbrengsten van de tunnel. Terneuzen wil vooral de nadelige gevolgen onderzoeken.