Multicultureel ontbijt in Goes

Het ontbijt, georganiseerd door het Centrum voor Internationale Samenwerking, Stichting Scoop en Podium 't Beest, vond plaats in het kader van het Festival Cultureel Gekleurd.
Zo'n vijftig ambtenaren, bestuurders en leden van culturele organisaties en belangengroepen deden zich tegoed aan exotische hapjes, terwijl ze luisterden naar sprekers. Thema was: 'In hoeverre leveren kunst en cultuur een bijdrage aan een nieuwe multiculturele wereld?' .