Herziening reorganisatie Akzo Resins

Dat is het resultaat van overleg met de vakbonden.
Daarmee is de actiedreiging voorlopig van de baan. Akzo Resins maakt grondstoffen voor verf en heeft ongeveer 400 werknemers, van wie er 100 in Zeeland wonen.
De directie maakte begin deze maand bekend dat 50 banen zouden verdwijnen door efficiency-maatregelen en nog eens 55 banen door uitbesteding. De directie gaat samen met de ondernemingsraad het nut en de noodzaak van de efficiencymaatregelen opnieuw bezien.
Eind mei moet er een nieuw plan liggen.