Overeenkomst Klaverblad met verzekeraar

Het Klaverblad vertegenwoordigt gebruikers van de diensten van zes organisaties in de gezondheidszorg in Zeeland.
Volgens directeur Ardon van het Klaverblad kan de organisatie door het akkoord met OZ overleggen over onder meer de kwaliteit van de dienstverlening in de zorgsector. Bij OZ zijn ongeveer 600.000 verzekerden aangesloten in zuidwest-Nederland, zowel ziekenfonds als particulier.