Meer betaald parkeren rond Veerse Meer

Dat bleek woensdagmorgen op een bijeenkomst in Veere van waterschap Zeeuwse Eilanden.
Het waterschap neemt de beheerstaak over van het recreatieschap Veerse Meer, dat wordt opgeheven. Het waterschap denkt efficiënter te kunnen werken.
Verbetering van fietspaden, groenvoorziening en dergelijke rond het Veerse Meer heeft prioriteit van het waterschap.