Provincie betaalt voor kerkje in Guyana

Het kerkje is gebouwd door Zeeuwen die in de zeventiende en achttiende eeuw in dat gebied plantages hadden.
Ze brachten er onder de vlag van de Westindische Compagnie en later de Middelburgse Compagnie duizenden slaven. Door geld voor de restauratie wil de provincie iets terugdoen voor de lokale bevolking, wegens het door Zeeuwen aangerichte leed.
Ook de gemeente Vlissingen en het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking gaan meebetalen aan de restauratie van de kerk, die in totaal 60.000 gulden gaat kosten. De restauratie begint in september.