Ambachtelijk zinkstuk op Neeltje Jans

Het handmatig maken van een zinkstuk is onderdeel van de steenzettersopleiding in Stellendam.
Steenzetters worden ingezet voor dijkverzwaringen en dijkherstel. Hun werk bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van zware basaltblokken in de glooiing van een dijk.
Het oude zinkstuk van de Delta Expo op Neeltje Jans was versleten.