Samenwerking afvalcontrole te water

Aan de Belgische kant van het kanaal deelden ze drie processen-verbaal uit voor illegale ladingen en voor het ontduiken van accijnzen op brandstof.
Vijf zaken zijn nog in onderzoek. Aan Nederlandse kant werden geen overtreders gepakt.
Het is voor het eerst dat België en Nederland samen inspecties uitvoeren op het water. Nederland controleert al vijf jaar op eigen houtje, met als gevolg dat het aantal overtredingen met 70% is afgenomen.
Met de samenwerking willen beide landen meer greep krijgen op afvalzwendel en op de personen die zich daarmee bezighouden. terug naar inhoud.