Maatregelen voor regionale omroepen nodig

Dat blijkt uit vertrouwelijk onderzoek naar de financiën van de omroepen.
Twee deskundigen hebben de regionale omroepen doorgelicht in opdracht van het Rijk. Vorig jaar hebben elf van de dertien omroepen gezamenlijk een verlies geleden van ruim vier miljoen gulden.
Als er niets gebeurt, loopt dit verlies op tot tien miljoen in het jaar 2000. Onderzoekers stellen onder meer voor dat het Rijk de regionale omroepen betaalt voor de functie van rampenzender en dat de omroepbijdragen van verzorgingshuizen doorbetaald worden aan de omroepen.
Ook zou een noodfonds gevormd moeten worden om de tekorten weg te werken.